دربارهپرسیدن سوال
Listen on:

رادیو دولوپر اپیزود 27 مدیریت زمان و افزایش کارایی

توی این اپیزود نکاتی رو در مورد مدیریت زمان و افزایش کارایی خدمت تون عرض میکنم. بعد از اون چند تا سوال پرتکرار رو جواب میدم

آدرس منابعی که بهشون اشاره کردم:

Willpower Doesn’t Work

Bullet Journal

Devin Nash