دربارهپرسیدن سوال
Listen on:

رادیو دولوپر اپیزود 20

تو اپیزود بیستم از پادکست رادیو دولوپر چند تا سوال خیلی مهم و پر تکرار که همیشه ازم پرسیده میشه رو جواب دادم