دربارهپرسیدن سوال
Listen on:

رادیو دولوپر اپیزود 19

تو اپیزود نوزدهم از پادکست رادیو دولوپر در مورد سه موضوع مختلف حرف میزنم

  • تجربه تحصیل در سوید
  • چرا باید یه پروژه جانبی داشته باشیم؟
  • تجربه نصب ویندوز و نکاتی برای طراحی تجربه کاربری