دربارهپرسیدن سوال
Listen on:

رادیو دولوپر اپیزود 16

تو اپیزود شانزدهم از پادکست رادیودولوپر در مورد چند تا موضوع مختلف حرف میزنم: ۱. معرفی کانال یوتیوب فارسی ۲. مقایسه کلی React Native و Flutter با نوشتن برنامه به صورت Native ۳. بهترین کشور برای مهاجرت کدومه؟